Supplerende indsatser

På Cortex kan vi supplere den socialpædagogiske indsats via NADA metoden og PAS analyser.

PAS analyser

Med udgangspunkt i det pædagogiske analyse system udfærdiges beregninger af den enkeltes social udviklingsalder samt evne til at modtage læring. Resultatet benyttes til at at forbedre hverdagen for den unge samt at målrette den pædagogiske indsats.

NADA behandling

Der er tale om øreakupunktur hvor behandleren i hvert øre placerer 5 akupunkturnåle. Herefter skal borgeren være i ro i ca 45 minutter og efterfølgende følges op med dialog.

Hensigten er at behandle den unge med at håndtere sig selv ved at:

 • At dæmpe voldsomme aggressive impulser og selvdestruktiv adfærd
 • At reducere angst og stress
 • At øge den unges indre grænser og bryde destruktive mønstre
 • At hjælpe den unge til at kunne rumme egne følelser og frustrationer
 • At afhjælpe medicinering
 • At hindre et fortsat misbrug af euforiserende stoffer og alkohol/spiritus.
 • Abstinensbehandling
 • At dæmpe tankemylder og uro hos ADHD ramte, også andre diagnocer
 • At dæmpe trangen til mad og sukker
 • At hjælpe cutteres egenkontrol
 • At hjælpe mod depression
 • At forbedre søvn, afhjælpe søvnproblemer
 • At hjælpe til rygestop
 • At afhjælpe stemmehøring
 • Recovery
 • At hjælpe dobbeltdiagnose patienter
 • At gøre borgeren mere egnet til terapi

Listen er ikke udtømmende !

Alle nyheder