Efterværn

Fonden Cortex tilbyder naturligvis, som en løbende proces i den enkeltes udvikling, efterværn. Efterværn foregår efter de aftaler der indgåes mellem parterne: den unge/voksne, hjemkommunen (betaler kommune) samt overtagende kommune (handlekommune) og Cortex.

Efterværn kan tilbydes på opholdsstedets normale opholdspladser. Betaling er jævnfør den gældende opholdstakst.
Efterværn kan også tilbydes i eksterne rammer. Egen lejlighed, eller de rammer som Cortex kan tilbyde andetsteds. 

Ved efterværn på opholdsstedet er der pædagog til rådighed i døgndrift, for at støtte op om den pågældendes udvikling mv.
Ved brug af eksterne rammer benyttes efter aftale den ramme aftale der måtte være i timeforbrug mv. Efter aftale kan pædagog træffes såvel som telefontid, mail som ved samvær med den pågældende.

Efterværn indeholder oftest en opfølgning på den enkeltes overgang fra ung til voksenlivet og er en opfølgning på at udviklingen kan fortsætte, positivt. Enhver handleplan er udfærdiget i samarbejde med pågældende og skal følges. Der tages naturligvis forbehold for de udsving der kan forekomme i hverdagslivet. 

Afprøvning på bo selv situation:

Cortex tilbyder afprøvning på overgangen fra ung til voksen i vores egne fysiske rammer, det gamle Cortex hus på adressen: Sortbærsvinget 10. Her vil de unge have mulighed for at øve at være mere alene, at skulle udføre mange flere almindelige hverdags gøremål, administrere økonomi som en samlet helhed, eventuelt styr på egen medicin og indkøb af dette. Vigtigt er at den unge skal kunne administrere at gå i seng i fornuftig tid, og at kunne stå op næste dag og passe sine gøremål.

Der er pædagog til rådighed i det omfang det er nødvendigt. Nattevagt er tilstede i Cortexs nye hus, 400 meter fra dette hus.