Udviklingsfaser


Hos Fonden Cortex arbejdes der i behandlingen af de unge mennesker med klassisk pædagogisk faseopdeling. En faseopdeling der rykker sig i takt med den unges udvikling.

Når vi sammen med den unge skal udvikle den personlige ressource ud fra den enkeltes kompetence niveau så er inddelingen således:

Udviklingsfaser


I fasen introduktion gennemfører det pædagogiske personale en relationsopbygning med den unge. Hensigten er at skabe balance og harmoni for den unge i den fremtidige bopæl på opholdsstedet. Sammen med den unge og i en anerkende tilgang skabes forståelse for de rammer og den struktur som den unge møder og det pædagogiske personale får mulighed for at afdække nogle af de udviklingsproblematikker som den unge har. I slutningen af fasen skaber vi sammen strategier den unge kan udvikles under.

I fasen socialisering arbejdes ud fra den unges udviklingsproblematik. Der skal bearbejdes med kognitive dialoger. Vi skal sammen have skabt stimuli for den unge som kan ændre den negative tankegang, der oftest er fulgt med den enkelte i en længere livsperiode. Vi skal have skabt positiv tankegang hos den unge. Vi skal have skabt mulighed for at den unge kan forstå hvad der tidligere er hændt kan ændres til det bedre.

I fasen udvikling er vi nu i fællesskab godt i gang med at have en hverdag bestående af en god og sund livsførelse hvor problemer ikke er et tabu, men derimod afsættet for at ville skabe noget som er bedre end det man havde. Den unge får mulighed for afprøvninger, der er afbalanceret i tillid og udvikling.

I fasen selvstændighed er den unge nu kommet så langt at der arbejdes hen imod at kunne og ville selv. Der skabes rum hvor den unge selv tager ansvar for sin livsførelse med god støtte og vejledning af pædagogerne. Hensigten i fasen er at den unge skal have mulighed for at vise hvad man kan inden man overgår til eget ansvar i eksempelvis egen bopæl.

I faserne er vi ud fra erfaring klar over at der oftest tilgår en udvikling samtidig med at den unge begår nogle uhensigtsmæssige valg, som igen bevirker at springet mellem de enkelte faser kan gå lidt fremad og lidt tilbage. Vi sætter ingen tidsfrist på faserne. Men der er plads til forkerte valg – blot den unge udvikler sig positivt. Erfaringsdannelse opstår i særdeleshed når det mærkes på egen person.