Sagsbehandling

Indskrivningsnotat: Udfærdiges efter 1 måneds ophold.

Statusnotat: Udfærdiges efter 4 måned af opholdet, herefter hver 6 måned.

Behandlingsplan: Udfærdiges efter 4 måned af opholdet, herefter hver 6 måned.

Udslusningsnotat: Indstilling beskrives ca. 6 måneder før det 18. år.

Efterværn: Opfølgning, skriftligt eller ved deltagelse i møder.

Udskrivningsnotat: Kort efter udskrivning fremsendes udskrivningsnotat.

Evaluering / opfølgning:

Hvad gør vi for at vurdere vores egen indsats:

  • Vi benytter dialog/sparring i det daglige arbejde
  • Personalemøder hver 6. uge
  • Supervision efter behov, men som udgangspunkt ca hver 3. måned
  • Intern journal føring, dagligt
  • Vores generelle skriftlige sagsbehandling
  • Vores resultatmåling skal fremgå via tilbudsportalen og skal opdateres jævnligt