Vision

Visionen for Fonden Cortex er, at de unge vi møder på vores vej, er unge som vi kan støtte/vejlede til Deres liv i fremtiden.

Fondens formål er at yde kvalificeret socialpædagogisk indsats over for marginaliserede børn og unge. Dette skal ske bl.a. ved at udvikle en organisation, hvor nøgleord som kontinuitet, vedholdenhed og rummelighed er kendetegnet for det enkelte barns behandlingsforløb og at fondens arbejde til enhver tid tager udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges behov således, at behandlingsforløb bliver skræddersyet til den enkeltes særlige ressourcer og begrænsninger.

Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af et socialpædagogisk opholdssted med mulighed for ekstra afdeling, projekt- og akutpladser, udslusning og efterværn samt støtte i egen bolig eller andre tiltag, der kan hjælpe børnene/de unges muligheder for at få et bedre liv og mulighed for at opnå en mere selvstændig tilværelse.