Værdigrundlag


Fonden Cortex virker ud fra et positivt menneskesyn, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes muligheder og potentialer. Alle mennesker skal behandles med respekt og værdighed.

Herfra kan man ikke udskrives.

Der er ingen regler, normer eller traditioner, der må stille sig til hindrer for, at vi løser enhver stillet behandlingsopgave, optimalt.

Relationen er en væsentlig del af behandlingsarbejdet. Det er relationen imellem mennesker, der kan frembringe en forandring for den unge.

Udgangspunktet for vores behandlingsindsats er altid anerkendelse, tillid og individuel pædagogik.

De unge skal møde en stabilt, robust og rummeligt miljø/personale, der kan stå fast. Et personale, der ikke råber eller skælder ud, men er meget tydelige på krav og forventninger. De skal endvidere møde et personale som formår at rumme det enkelte individ ud fra dennes personlige kompetence niveau.

De unge kan ikke foretage handlinger, der er problematiske for personalet. Problemet er udelukkende for dem selv.

Magtanvendelser må aldrig blive en integreret del af pædagogikken og udelukkende foregå indenfor de udstukne regler og rammer i magtanvendelsescirkulæret.

Relationsdannelse:

”Pædagogens evne til at ”se” det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet, samt evnen til at være autentisk i kontakten.”