Personale

Personalet i Fonden Cortex er sammensat ud fra forskellige kompetencer. Fælles for helheden er, at alle ansatte er personligt udvalgte og derfor forventes at kunne indgå godt i det fælles faglige perspektiv. Personalet er endvidere udvalgt ud fra de medmenneskelige værdier, som de hver især rummer.

Vores personale er mennesker som bl. a. kan forholde sig til følgende stikord:

  • Pædagoger.
  • I stand til at skabe relationer, sammenhold og god stemning.
  • Benytter anerkendende tilgang.
  • Ansvarlige, engagerede, humoristiske, rummelige, erfarne og fagligt godt udrustede.
  • Omsorgsfulde, åbentsindede, rolige og professionelle.
  • Sparringsparate.

Da Fonden Cortex ikke ønsker at forskelsbehandle, har vi derfor i vores ansættelsesprocedure ikke taget hensyn til alder, køn, seksuel orientering, etnisk baggrund, hudfarve, hovedbeklædning eller lignende.

Vores dagligdag er opbygget ud fra en relativ flad struktur, hvor ”den røde tråd” er defineret ud fra et rigtig godt kendskab personalet imellem samt masser af dialog på tværs af hinanden.
Det er afdelingslederen, der sammenfatter dagligdagens udvekslinger, og på vores personalemøder giver vi hinanden tid til, at eventuelle meningsforskelle kan blive drøftet sagligt og fagligt.

 

Ledelse

michael rune  
 Michael
Administrationsleder og personalechef
Pædagog
Art-Pav-Hap-Nada-Pas-Neurofeedback-Neuropædagog-DPL-Projektkoordinator
Ansat 1-7-2011
 Rune
Pædagogisk leder og visitationsansvarlig,
Art-Pav-Hap-Nada
Ansat 1-3-2016
 

Dagligt personale

frank Jan Bjarne
Frank
Pædagog, Art-Hap-Nada
Idræts- og aktivitetsansvarlig
Ansat 1-6-2013
Jan
Pædagog, Art-Nada-Krap
Art- og Nada ansvarlig 
Ansat 1-3-2016
Bjarne
Pædagog, My-Life, KRAP,

Ansat 1-5-2019

stefan rune stig
Stefan
Pædagogmedhjælper, Pav
Ansat 1-1-2016
Anders
Lærer og ungdomspædagog
Ansat 1-8-2011
(PT orlov indtil 1-7-2019
Stig
Pædagogmedhjælper
Ansat 1-10-2017

Vikarer

verner lau thomas
Verner
Kørelærer
Ansat 1-10-2011
Lau
Mekaniker, fængselsfunktionær
Ansat 1-10-2011
Thomas
Slagter, fængselsfunktionær
Ansat 1-10-2011
cortex    
Daniel
Pædagisk assistent
Ansat 1-10-2017