Målgruppe

Fonden Cortex er godkendt til at drive opholdssted efter servicelovens §66 stk 5. Anbringelserne er i henhold til Lov om Social Service: 52.3,8 , eller 76.3,1.

Vi modtager unge:

 • Som anbringes akut indtil anden foranstaltning iværksættes
 • Som er anbragt i længerevarende pædagogisk tilbud i en satellit
 • Som er idømt en ungdomssanktion efter straffelovens 74.a. og herefter skal i pædagogisk foranstaltning i fase 2, eller efter fase 2
 • Som er under 18. år, der medfør straffuldbyrdelseslovens 78 og skønnes egnet til alternativ afsoning

Målgruppen er børn og unge, i normalområdet, i alderen 14 år og indtil det fyldte 18 år med mulighed for forlængelse frem til det 23. år, kendetegnet ved: 

 • Massiv omsorgssvigt med der tilhørende psykosociale problematikker
 • Svag/manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer
 • Asocial/destruktiv adfærd
 • Kriminalitet
 • Personer med stofmisbrug, men uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed
 • Problemstillinger hos børn og unge fra etniske minoritetsfamilier
 • Omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer
 • Utilpassede, som har behov for et særligt tilbud på grund af helt specielt og ekstraordinært behov for støtte og indsats
 • At være normløse og grænsesøgende
 • Empatiforstyrrende unge
 • Unge som i udpræget grad bruger vold og trusler som udtryksform og reaktionsmønster. Herunder også unge som er voldelige og vurderes, som deciderede farlige for deres omgivelser
 • Idømt ungdomssanktion
 • Alternativ afsoning

Målgruppen kan være diagnosticeret med eksempelvis ADHD, men dette må ikke være anbringelsesgrundlaget.
Vores målgruppe kan være børn og unge der har brug for skærmning, eller har en sårbarhed der skal drages omsorg og støtte for. Disse børn og unge kan være afhængige af en særlig støtte under deres ophold.

Som udgangspunkt modtages ikke børn og unge med diagnosen Aspergers eller børn og unge, der er direkte diagnosticeret som psykisk eller fysisk udviklingshæmmede.

Generelt er der tale om unge, der kan profitere af et længerevarende ophold med voksenstøtte, hjælp og struktur.