Bestyrelsen bag Fonden Cortex

Bestyrelsens pligt er at:

  • Følge opsyn med driften af Fonden Cortex
  • At afholde møder og beslutte hvad godt er for driften
  • At sørge for at visionerne i vedtægterne følges

Ved bestyrelsesmøder kan forekomme afstemninger, i dette tilfælde er ledelsesrepræsentant ikke stemmeberettiget. Formandens stemme kan ved stemmelighed tælle for 2, og dermed er dennes stemme afgørende.

Fondens vedtægter kan findes på www.tilbudsportalen.dk