Skole

Sidste nyt er:

Vi har siden opstarten af Cortex mærket behovet for, at vore unge beboere kan starte med skoleundervisning, snarligst efter anbringelsen.

Vi kan derfor i samarbejde med PPR Silkeborg tilbyde, at det unge menneske kan starte med undervisning i et aftalt, med anbringende myndighed, ugentligt antal timer (ca. 10-15) med hovedvægt af undervisning i fagene: Dansk, matematik og engelsk. Derudover kan der undervises i pc-brug eller andre praktiske fag.

Undervisningen vil endvidere blive brugt af PPR Silkeborg i forhold til afklaring af kommende undervisningstilbud til den enkelte elev.

Fonden Cortex er af den opfattelse, at vores sidste nye tiltag kan forbedre undervisningstilbud for den enkelte i forhold til, at vi også benytter inklusion i samfundet som en af vores pædagogiske metoder.

Uddybende information kan hentes ved kontakt til Fonden Cortex på tlf: 4042 6769

Som udgangspunkt benytter Fonden Cortex ekstern skole. Vi ønsker at vores ressourcer skal bruges på at få de unge inkluderet i samfundet. Vi benytter:

  • Folkeskole
  • Ungdomsskolen og ungdomsskolens projekter
  • Specialskole

Alternativt ansøger Fonden Cortex om intern skole bevilling såfremt alle muligheder for at integrere de unge i andre skole tilbud ikke kan lykkedes, eller såfremt anbringende myndighed har et ønske om dette tilbud, som en del af opholdet.
I opstartsfasen følges de unge til og fra skole. Er der behov sørger Fonden Cortex for at en pædagog er tilstede i skolen for at støtte den unge til at opnå en god skoledag.
Senere skal de unge i selvstændighedstræningen selv sørge for ansvarlig indsats.
Er der særlige behov for den enkelte ung, har Fonden Cortex mulighed for at etablere alternative undervisningsdage. Et eksempel på dette kan være en ung som ikke er indstillet på at følge et normalt skoleforløb i stedet bliver tilknyttet en underviser som har andre kompetencer så som fiskeri, jagt, spejdersport og lignende. Så er det dette man undervises i. Et sådant alternativt skoleforløb kan kun etableres såfremt den unge, forældre/værge, anbringende myndighed, Fonden Cortex samt PPR er enige om dette.

Generelt har Fonden Cortex mulighed for at opstille undervisningsforløb som kan indrettes efter den enkeltes ressourcer.