Fritid

I Silkeborg og omegn er der mange muligheder for fritidsaktiviter. Den unge skal selv være med til at udvælge hvad man kunne have lyst til. Man behøver ikke nødvendigvis være medlem i en fodboldklub, sport ugentligt kan sagtens bestå af tre udvalgte dage hvor man vandre omkring en nærliggende sø i ca. 1 time.

Fonden Cortex sætter krav til sine unge beboere om deltagelse i ugentlig aktivitet(sport). Vi starter gerne på lavt niveau og udvikler herfra. Det pædagogiske personale deltager i aktiviteterne Fritid, kan benyttes til:

  • Sport (motionscenter, svømmehal, skoven, klubber)
  • Venskaber
  • Rejser
  • Internet, PS3, Wii og mobil
  • Superliga, håndbold
  • Posefester, halfester, ungdomsskolefester
  • Koncerter
  • Eget initiativ til aktivitet
  • Ernæring er i fokus som fritidsdialoger og en del af ADL
  • Arrangementer, eksempelvis forældre komsammen

Fonden Cortex ønsker at den unge ugentligt skal være fysisk aktiv, gerne i klubregi. Men indimellem møder vi unge mennesker som har svært ved at begå sig i den sociale kontekst, derfor deltager personalet gerne sammen med den unge for at støtte op om engagementet men også for at hjælpe den unge med at forhindre eventuelle konflikter.

Fysisk aktivitet skal være planlagt ud fra at det skal være positivt og være med til at skabe gode dage, men også ud fra at det er godt for kroppen at den indre kemi sættes i bevægelse.