Fokuspunkter


Under opholdet gennemgår den unge en udvikling. For at kunne følge, udvikle og evaluere (resultatmåle) udvælges punkter af personalet. Vores fokuspunkter tager udgangspunkt i den handleplan, som følger den unge:

  • Fokuspunkter
  • Målsætning
  • Hvordan
  • Periode
  • Hvem gør hvad
  • Ekstern partner
  • Evaluering
  • Fastholdelse i udviklingen
  • Nye udviklingspunkter